Εργατικά θέματα

Αναλαμβάνουμε την τήρηση και μηχανογράφιση της μισθοδοσίας της επιχείρησης σας.

  • Υπολογισμός, τήρηση και μηχανογράφιση μισθοδοσίας.
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ και βεβαιώσεων αποδοχών.
  • Διαχείριση προσλήψεων, απολύσεων και μεταβολών της μισθοδοτικής σχέσης των συνεργατών σας μέσω του on-line συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
  • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ.
  • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
  • Παρακολούθηση και διαχείριση επιδοτούμενων θέσεων εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, υποβολή αιτήσεων ένταξης και δικαιολογητικών.

Comments are closed.

  • Stay Connected