Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Αναλαμβάνουμε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης σας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου επιχείρησης και πάντα στα πλαίσια της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Με εμπειρία πλέον των 30 ετών στην τήρηση των βιβλίων κάθε κατηγορίας και για όλες τις εταιρικές μορφές, και με 2 Λογιστές πιστοποιημένους από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχουμε τις γνώσεις, την εμπειρία και τη διάθεση να βελτιστοποιήσουμε την λογιστική οργάνωση της επιχείρησής σας, ώστε να απαλλαγείτε εσείς από το άγχος αυτό και να μπορέσετε να αφοσιωθείτε στις πραγματικά σημαντικές για εσάς πτυχές της λειτουργείας της επιχείρησής σας.

Comments are closed.

  • Stay Connected